Afdelingerne i Horserød Statsfængsel

Udover almindelige fællesskabsafdelinger, er der en del særafdelinger som er for indsatte med særlige behov.

Projekt Menneske.

Der arbejdes med udgangspunkt i to målsætninger:
  • Substitutionsbehandling og øget livskvalitet.
  • Stoffrihed.

Afdelingen henvender sig til kvinder, der under afsoningen ønsker at indgå i et stoffrit behandlingsforløb.
Det er ikke en forudsætning, at kvinden er stoffri, eller har gennemgået et motivationsforløb, for at kunne ansøge om at afsone på stoffri behandlingsafdeling i Horserød. Hvis kvinden ikke er stoffri ved ankomsten, vil hun begynde eller fortsætte en nedtrapningsplan.
Afdelingen har status som en halvåben afdeling, det betyder, at der kan modtages kvinder fra såvel åben og lukkede fængsler. Kvinderne har ikke kontakt til de øvrige klienter i fængslet.
Behandlingen er opbygget omkring et konstruktivt fællesskab, som alle, klienter såvel som ansatte, er en del af.
Behandlingen tager udgangspunkt i "en almindelig hverdagskultur" 8 timers arbejde/terapi, 8 timers fritid og 8 timers hvile/ sove tid.
Der er daglig gruppearbejde kombineret med individuelle samtaler, samt praktisk arbejde på afdelingen.
Der lægges vægt på sund kost og gode fritidsvaner, kreative aktiviteter, samt kulturelle arrangementer og udflugter ud af fængslet.
Personalegruppen på Projekt Menneske består af fængselsbetjente, behandlere og socialrådgivere.

Frigangsafdeling

Frigangsafdelingen er for indsatte med tilladelse til frigang til enten uddannelse eller arbejde.
Dagligdagen er tilpasset, således at den enkelte får plads og struktur til netop at passe enten sin uddannelse eller sit arbejde. Klienten vil opleve et tæt samarbejde med både fængselsbetjente, socialrådgivere og skolelærere. Dagligdagen er præget af seriøsitet omkring frigang til uddannelse og/eller arbejde, som anses som en mulighed, for den enkelte, til en kriminalitets fri tilværelse. 
Det er en forudsætning for opholdet på afdelingen, at der ikke indtages nogen former for euforiserende stoffer, samt alkohol.  Efter en konkret vurdering kan Indsatte, som ikke er i stand til at aflægge rene urinprøver ved ankomsten modtages på afdelingen. Endvidere lægges der vægt på et godt samarbejde mellem indsatte, socialrådgiver, betjent og skole.

Kontraktafdeling

Indsatte underskriver en kontrakt på at han/hun vil overholde de regler der er for ophold på kontrakt afdelingen, bl.a. at der ofte tages urinprøver, og hvis disse er positive må den indsatte indstille sig på at fraflytte afdelingen.
Ansøgere der er dømt for lov om euff - § 191 grov narko, eller sædelighedsdømte kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning, der er dog undtagelser, hvis indsatte selv har haft et misbrug.