Hvor meget besøg:

Indsatte på Kongens Ø har mulighed for to timers besøg om ugen.
Enten ved at afvikle de 2 timer sammenhængende, eller afviklet over 2 besøg.

Ansøgning om tilladelse til besøg

Besøgsansøgninger får du ved henvendelse til personalet. Dine pårørende kan udskrive besøgsansøgning/fuldmagt via disse link

Ansøgning om tilladelse til besøg
Fuldmagt vedr. besøgende mellem 0-18 år

De besøgende udfylder en ansøgning om tilladelse til besøg, som sendes til Horserød Fængsel, Esrumvej 367, 3000 Helsingør.
Den kan også udskrives, udfyldes, scannes og mailes til: horseroed.faengsel@kriminalforsorgen.dk. (Det er vigtigt at du scanner begge sider, da dokumentet ellers ikke er gyldigt)
Du kan også komme op i Horserød Fængsel og udfylde og underskrive den i centralvagten.

Hvis en besøgende er under 18 år, skal der også udfyldes en fuldmagt vedr. tilladelse til besøg. Denne udfyldes af forældremyndighedsindehaver. Hvis man har delt forældremyndighed, skal begge forældremyndighedsindehavere udfylde en fuldmagt.

Når ansøgningen er behandlet, får den indsatte besked og kontakter sine pårørende.

Bestil besøg:

Indsatte på Kongens Ø, bestiller besøg ved at henvende sig til personalet.
Der kan kun bestilles besøg en uge frem.

Besøgstider:

Hverdage:     16.00-18.00 18.15-20.15
Weekend og helligdage: 9.00-11.00 11.15-13.15 16.00-18.00 18.15-20.15

 

 

 

Billedlegitimation

Alle besøgende inkl. børn over 6 måneder skal vise gyldigt billed-id, i form af kørekort, pas, borgerkort eller opholdstilladelse.
Link til regler om legitimation

Må der medbringes mad til besøget?

Besøgende må ikke tage, mad, drikke eller andre nydelsesmidler med til besøget. Det der skal nydes til besøget, skal den indsatte selv tage med.

Hvordan afvikles et besøg på kongens Ø?

Når man møder op til et besøg, henvender man sig i centralvagten hvor man skal vise billede legitimation gældende både for voksne og børn. Derefter bliver man afhentet af personalet fra Kongens Ø, og kørt til Kongens Ø's besøgslokaler.

Besøgendes jakker, tasker, mobiltelefoner mv. vil blive låst inde i et skab, besøgende opbevarer selv nøglen.

Derefter skal de besøgende igennem en detektorkarm, for at sikre at der ikke smugles våben, mobiltelefoner eller andre genstande ind til besøg.

Økonomisk støtte til transport ved besøg med børn

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til at dække transportudgifter hvis der er børn med til besøget. Du kan læse mere og hente ansøgningsformular på kriminalforsorgens hjemmeside.