Medicin

Når du ankommer til fængslet har du en samtale med en af vores sygeplejersker. Her vil I snakke om hvilke særlige lægelige problemer du måtte have.

Tag også eventuelle henvisninger til speciallæger og indkaldelser til hospital med, samt medicinstatus fra egen læge eller den, der har udskriver medicinen.

 

Læge/psykiater/Tandlæge

Fængslet har en læge og en psykiater. De kommer på fængslet en gang om ugen. Sygeplejersken vil henvise dig til læge eller psykiater, hvis dette skulle være nødvendigt.

Det vil også være muligt at komme til tandlæge ved akutte problemer.