Åbent fængsel

Horserød Fængsel er Danmarks største åbne fængsel med plads til 251 indsatte. De indsatte er placeret på fællesskabsafdelinger og særafdelinger.
Fængslet har flere værksteder og en skole, hvor de indsatte beskæftiges i dagtimerne. Der er selvforplejning, hvilket betyder, at den indsatte selv står for indkøb, madlavning og tøjvask.