Når du møder til afsoning i Horserød fængsel vil du blive hentet af personale fra Modtagelsesafdelingen.

De første 7 – 14 dage skal du opholde dig på Modtagelsesafdelingen, hvor formålet er, i samarbejde med dig, at få lavet en plan for dit afsoningsforløb.

Du vil i løbet af opholdet få kontakt til sygepleje og socialrådgiver og deltage i informationsmøder fra skolen, misbrugsbehandlere, fritidsteam og andre.

Der vil blive lavet en afsoningsplan, ud fra hvilken fængslet vil søge at tilgodese dine behov. Det kan være uddannelse, arbejde, behandling eller andet.

Når planen er færdig vil den give et overblik over din afsoning og evt. din løsladelsessituation, og du er klar til at komme på en almindelig afdeling.