Weekendorlov

Weekendorlov betyder at man får lov til at "få fri" fra fængslet en weekend hver tredie uge, for at pleje kontakten med sin nære familie.
De fleste indsatte kan få lov til at gå på udgang når de har været i Horserød Fængsel i 30 dage.
Hvis man har en dom over 2 år og 6 måneder og samtidigt ikke har været på fri fod mellem domfældelsen og afsoningen, skal man have afsonet en sjettedel af straffen, før man kan få lov til at gå på udgang.
Det kan være tilfælde hvor straffens art, antallet af tidligere straffe, eller lignende forhold kan gøre at man enten skal have en langsom opstart af udgangsforløbet og/eller skal ledsages af en betjent.

§31 udgang

Man kan få §31 udgang til forskellige formål, den hyppigste er udgang til lægeundersøgelse/behandling. et andet formål kan være, i særlige tilfælde, at få lov til at deltage i vigtige familiebegivenheder i den nærmeste familie.

Frigang

Det er muligt at få lov til at gå i skole eller på arbejde i de sidste tre måneder af afsoningen. Det kræver at man er i regelmæssig udgang og at der er en særlig begrundelse

Det er i alle tilfælde et vilkår, at fængslet vurderer, at der ikke er risiko for misbrug, når der gives tilladelse til udgang.